Na raka płuc według danych WHO umiera rocznie około 1,4 mln ludzi. To jeden z nowotworów o najwyższej śmiertelności wśród mężczyzn, jak również od niedawna wśród kobiet w Polsce. Jak wesprzeć chorych w walce o jakość życia w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej? Wnioski cenne dla służby zdrowia przynoszą badania z Uniwersytetu SWPS Wrocław. Psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS Wrocław, dr Izabela Pawłowska przebadała  112 osób z diagnozą raka płuc w trzech odstępach czasu: kilka dni po zabiegu, miesiąc po i 4 miesiące po operacji usunięciu guza. Autorka w różnych okresach sprawdzała u pacjentów poziom poczucia własnej skuteczności, percepcję objawów towarzyszących chorobie, wybór rodzaju strategii radzenia sobie ze stresem, poziom odczuwanego stresu i subiektywnie ocenianej ja...