Rząd przyjął niedawno uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024. Rząd już stary, ale program nowy. Z długą perspektywą, gdyż dziesięć lat we współczesnej onkologii to przecież cała epoka. Planowanie nigdy nie było mocną stroną w polskiej ochronie zdrowia, ale bez mądrej strategii nie da się dobrze zarządzać jakąkolwiek dziedziną w medycynie. Zwłaszcza tak wrażliwą i ważną jak leczenie chorób nowotworowych, które wymaga dobrej organizacji, pieniędzy, a poza tym współpracy. Nową ideą Programu jest włączenie stowarzyszeń pacjentów do realizacji zadań zleconych, na zasadach równorzędnych z innymi podmiotami, czyli np. placówkami medycznymi, instytutami, firmami PR. Do tej pory organizacje pacjenckie wykluczano z udziału w konkursac...