Antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych są grupą leków najczęściej stosowaną u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego, nadciśnieniem tętniczym lub jednym i drugim. Charakteryzują się one dość gwałtownym działaniem mogącym powodować epizody hipotensji i omdleń. British Medical Journal opublikował w swoim wydaniu internetowym wyniki badania oceniającego związek pomiędzy stosowaniem α-blokerów, a ryzykiem upadku i złamania. Analizując bazy danych prowincji Ontario w Kanadzie, autorzy zidentyfikowali grupę 147 084 mężczyzn w wieku >65 lat, którzy zrealizowali swoją pierwszą receptę na lek zawierający tamsulozynę, alfuzosynę lub silodosynę w latach 2003 do 2013. Grupę tą porównywano z mężczyznami nie stosującymi tych leków pod kątem wizyt w oddziałach ratunkowych i rozpoznań złamań...