Na łamach internetowego wydania magazynu Lancet pojawiły się wyniki badania pod akronimem COREAN, którego celem było porównanie wyników operacji klasycznej z laparoskopową przeprowadzonych u pacjentów z rakiem umiejscowionym w środkowej i dolnej części odbytu . Bezpieczeństwo i krótkoterminowa skuteczność operacji laparoskopowej w porównaniu do metody klasycznej po chemioradioterapii neoadiuwantowej nie była jak dotąd oceniana. Na łamach internetowego wydania magazynu Lancet Oncology pojawiły się wyniki badania pod akronimem COREAN, którego celem było porównanie wyników operacji klasycznej z laparoskopową przeprowadzonych u pacjentów z rakiem umiejscowionym w środkowej i dolnej części odbytu . Do badania zakwalifikowano pacjentów z rakiem odbytu umiejscowionym w środkowym i dolnym odcin...