Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było ocenienie czy uzupełniająca limfadenektomia pachowa nie jest wymagana przy regionalnej kontroli u pacjentek z przerzutami raka piersi do węzła wartowniczego. Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było ocenienie czy uzupełniająca limfadenektomia pachowa nie jest wymagana przy regionalnej kontroli u pacjentek z przerzutami raka sutka do węzła wartowniczego. Do tego prospektywnego badania włączono 55 pacjentek z rakiem piersi, u których wykonano operację oszczędzającą pierś i wykryto u nich przerzuty do węzła wartowniczego, ale nie wykonano limfadenektomii pachowej. Głównym punktem końcowym badania było przeżycie pacjentek jak również wyst...