Na łamach najnowszego wydania Annals of Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena rezultatów powtarzanych resekcji przerzutów raka jelita grubego do płuc. Wydaje się być kontrowersyjne czy wielokrotne resekcje nawracających przerzutów raka jelita grubego do płuc są skuteczne u pacjentów, u których doszło do wystąpienia kolejnych zmian przerzutowych w płucach. Na łamach najnowszego wydania Annals of  Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena rezultatów powtarzanych resekcji przerzutów raka jelita grubego do płuc.  U 202 pacjentów wykonano resekcje przerzutów raka jelita grubego do płuc. Po średnim okresie obserwacyjnym wynoszącym 28,9 miesięcy u 48 pacjentów wymagana była kolejna resekcja tkanki płucnej (29 resekcja klinowa, 5 segmentektomia, 1...