Na łamach najnowszego wydania Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena przydatności i bezpieczeństwa resekcji laparoskopowej u pacjentów wysokiego ryzyka z rakiem jelita grubego. W wyselekcjonowanej grupie pacjentów z rakiem jelita grubego zabieg metodą laparoskopową wiąże się z korzystnymi rezultatami terapeutycznymi. Nie wiadomo natomiast czy chorzy „wysokiego ryzyka” również mogą odnieść korzyść z zabiegu przeprowadzonego tą techniką. Na łamach najnowszego wydania Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena przydatności i bezpieczeństwa resekcji laparoskopowej u pacjentów wysokiego ryzyka z rakiem jelita grubego. Do badania włączono pacjentów z rakiem jelita grubego, u których zaplanowano zabieg operacyjny. Grupa wysokiego ry...