Na łamach najnowszego wydania Hepatology pojawiły się wyniki randomizowanego badania, którego celem była ocena efektu terapeutycznego i bezpieczeństwa zastosowania połączonej terapii nadololem z podwiązaniem żylaków przełyku. Zarówno endoskopowe podwiązanie żylaków przełyku jak i nadolol mają udowodnioną skuteczność w profilaktyce pierwszego krwawienia z żylaków przełyku. Na łamach najnowszego wydania Hepatology pojawiły się wyniki randomizowanego badania, którego celem była ocena efektu terapeutycznego i bezpieczeństwa zastosowania połączonej terapii nadololem z podwiązaniem żylaków przełyku. Do badania włączono pacjentów z marskością wątroby i żylakami przełyku u których nie doszło jeszcze do krwawienia z żylaków. Pacjentów zrandomizowano do dwóch grup: w pierwszej (n=70) zastosowano ...