Na łamach najnowszego wydania magazynu The Lancet pojawiły się wyniki randomizowanego badania kontrolnego z placebo, którego celem była ocena wpływu wczesnego zastosowania kwasu traneksamowego na ryzyko zgonu, niekorzystne zdarzenia naczyniowe i potrzebę zastosowania transfuzji krwi u pacjentów po urazie. Badania wykazały, że zastosowanie kwasu traneksamowego może zmniejszyć krwawienie u pacjentów poddawanych planowej operacji. Zastosowanie tej substancji u pacjentów po urazie ze współistniejącym krwotokiem nie było jak dotąd zbadane. Na łamach najnowszego wydania magazynu The Lancet  pojawiły się wyniki randomizowanego badania kontrolnego z placebo, którego celem była ocena wpływu  wczesnego zastosowania kwasu traneksamowego na ryzyko zgonu, niekorzystne zdarzenia naczyniowe i potrze...