Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego, randomizowanego badania przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, którego celem było porównanie dwóch metod operacji pacjentów z refluksem żołądkowo – przełykowym: laparoskopowej częściowej przedniej fundoplikacji z fundoplikacją sposobem Nissena. Na łamach najnowszego wydania Archives of Surgery pojawiły się wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego, randomizowanego badania przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, którego celem było porównanie dwóch metod operacji pacjentów z refluksem żołądkowo – przełykowym: laparoskopowej częściowej przedniej fundoplikacji z fundoplikacją sposobem Nissena. 112 pacjentów włączonych do tego badania zrandomizowano do dwóch grup...