Na łamach najnowszego wydania prestiżowego magazynu British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie jednoczesnej resekcji jelita grubego i wątroby z opóźnioną hepatektomią u pacjentów, u których wykonano wcześniej ograniczoną hepatektomię (mniej niż trzy segmenty). Strategia chirurgicznego postępowania  u pacjentów  z synchronicznymi przerzutami raka jelita grubego do wątroby jest wciąż niejasna. Na łamach najnowszego wydania prestiżowego magazynu British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie jednoczesnej resekcji jelita grubego i wątroby z opóźnioną hepatektomią u pacjentów,  u których wykonano wcześniej  ograniczoną hepatektomię (mniej niż trzy segmenty). Przeanalizowano historię chorób  pacjentów z synchr...