Rola wewnątrzbrzusznego drenażu zastosowanego po resekcji trzustki nie została do końca jasno określona. Jego wpływ na wskaźnik zachorowalności i optymalny czas jego usunięcia wydaję się być kontrowersyjny. Na łamach sierpniowego wydania Annals of Surgery pojawiły sie wyniki badania, które porównało wyniki wczesnego i późnego usunięcia drenu po resekcji trzustki. Do badania włączono 114 pacjentów, których poddano standardowej resekcji trzustki i mających małe ryzyko powstania pooperacyjnej przetoki trzustkowej (stężenie amylazy w drenie ≤ 5000 U/L w pierwszym dniu po operacji). Zostali oni zrandomizowani do dwóch grup: w pierwszej chorzy mieli usuwany dren po 3 dniach od operacji (wczesne) a w drugiej po pięcia dniach od momentu zabiegu (późne). Pierwszorzędowym punktem końcowym była cz...