Na łamach najnowszego wydania Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było określenie związku pomiędzy hipoalbuminemią a zakażeniem miejsca operowanego Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) definiuje się jako wystąpienie zakażenia rany pooperacyjnej w ciągu miesiąca od zabiegu. Stan ten ma znaczący wpływ na powrót pacjenta do pełnego zdrowia jak również pochłania znaczną część środków szpitalnych. Na łamach najnowszego wydania Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było określenie związku pomiędzy hipoalbuminemią a  zakażeniem miejsca operowanego. Badanie objęło 524 pacjentów, których poddano różnym operacjom przewodu pokarmowego w 4 instytucjach. U wszystkich pacjentów określono stężenie albumin przed zabiegiem operacyjnym. Hipoalbuminemia zost...