Na łamach The Cochrane Library. opublikowano wyniki meta analizy, której celem było zbadanie, która z dwóch substancji laktuloza czy glikol polietylenowy jest bardziej skuteczna w leczeniu przewlekłych zaparć. Zaparcie jest powszechnym problem klinicznym. Zarówno laktuloza jak i glikol polietylenowy są środkami skutecznymi i bezpiecznymi  w leczeniu pacjentów z przewlekłymi zaparciami. Jednakże nie istnieje wiele danych, która z tych dwóch substancji jest lepszym środkiem terapeutycznym. Na łamach The Cochrane Library opublikowano wyniki metaanalizy, której celem było zbadanie, która z dwóch substancji laktuloza czy glikol polietylenowy jest bardziej skuteczna w leczeniu przewlekłych zaparć. Przeprowadzając analizę autorzy wykorzystali elektroniczne bazy danych MEDLINE, EMBASE and CINAH...