Na łamach internetowego wydania Intrenational Journal of Surgery pojawiły się wyniki prospektywnego badania, w którym oceniono: czynniki ryzyka, częstość występowania rabdomiolizy u pacjentów poddanych klasycznej operacji ominięcia żołądkowo -jelitowego z powodu otyłości. Rabdomioliza jest ostatnio coraz częściej rozpoznawanym powikłaniem po operacjach bariatrycznych, wymagającym szczegółowej analizy. Na łamach internetowego wydania  Intrenational Journal of Surgery pojawiły się wyniki prospektywnego  badania, w którym oceniono: czynniki ryzyka, częstość występowania  rabdomiolizy u pacjentów poddanych  klasycznej operacji ominięcia żołądkowo -jelitowego z powodu otyłości. Do badania włączono 23 pacjentów, u których stwierdzono otyłość III stopnia i wykonano u nich zabieg ominięcia ...