Na łamach najnowszego internetowego wydania prestiżowego magazyny British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, w którym oceniono długoterminowe onkologiczne rezultaty, późne działania niepożądane i jakość życia pacjentów po leczeniu raka odbytnicy . Analizie poddano historię chorób 268 pacjentów z rakiem odbytnicy leczonych w latach 1995-1997 w oddziale chirurgii uniwersyteckiego szpitala  w Erlangen (Niemcy). Średni czas obserwacji pacjentów wyniósł 8,8 lat. Wskaźnik całkowitego 10 – letniego przeżycia wyniósł 48,1%. Z pośród 219 pacjentów, u których przeprowadzono leczniczą resekcję u 67 stwierdzono nawrót choroby a u 13 kolejne zmiany złośliwe.70 pacjentów miało wytworzoną trwałą stomię lub stwierdzono u nich późne działania niepożądane terapii. Okazało się również,...