Na łamach najnowszego internetowego wydania magazynu Journal of Hepatology pojawiły się wyniki badania, którego celem było zbadanie wpływu dodania jednego z antagonistów receptora V2 dla wazopresyny, a mianowicie satawaptanu do podawanego w dawce 100 mg spironolaktonu ,na nawrót wodobrzusza u pacjentów z marskością wątroby , których poddano wcześniejszej paracentezie. Pacjenci z marskością wątroby i nawracającym wodobrzuszem oprócz terapii diuretycznej wymagają często wykonania zabiegu paracentezy. Na łamach najnowszego internetowego wydania magazynu Journal of Hepatology pojawiły się wyniki badania, którego celem było zbadanie wpływu dodania  jednego z  antagonistów receptora V2 dla wazopresyny, a mianowicie satawaptanu do podawanego w dawce 100 mg spironolaktonu ,na nawrót wodobrzus...