W najnowszym wydaniu British Journal of Surgery pojawiły się wyniki prospektywnego randomizowanego badania, w którym oceniono długotreminowe rezultaty pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego po leczeniu techniką laparoskopową lub metodą klasyczną. 105 pacjentów z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego zrandomizowano do dwóch grup – w pierwszej u chorych przeprowadzono zabieg metodą laparoskopową (51) a w drugiej metodą klasyczną (54). Zebrano dane dotyczące okresu okołooperacyjnego i okresu obserwacyjnego. Informacje dotyczące objawów i satysfakcji z przeprowadzonego leczenia zostały zebrane drogą telefoniczną. Przeanalizowano dane zebrane od 47 pacjentów, u których wykonano appendektomię laparoskopową i od 52 chorych, u których wykonano zabieg techniką klasyczną...