Na łamach Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie ryzyka nawrotu raka przełyku po ezofagektomii wspomaganej torakoskopowo (TEA) lub po operacji metodą klasyczną. Autorzy podjęli się również identyfikacji czynników prognostycznych nawrotu raka. Radykalna operacja przełyku z powodu raka jest stosowana w celu przedłużenia życia pacjentów, jednakże problemem jest nawrót choroby po zabiegu. Opinie co do stosowania minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych są podzielone ze względu na zwiększone ryzyko miejscowo-regionalnego nawrotu. Na łamach Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie ryzyka nawrotu raka przełyku po ezofagektomii wspomaganej torakoskopowo (TEA) lub po operacji metodą klasyczną. Autorzy podjęli się równie...