Pomimo rutynowego stosowania profilaktyki antybiotykowej zakażenie miejsca operowanego jest nadal związane ze znaczącą zachorowalnością i kosztami po operacjach jelita grubego. Gąbka kolagenowa zawierająca gentamycynę jest zatwierdzona do profilaktycznego stosowania jej w tym wskazaniu w ponad 50 krajach. Dotychczas gąbkę tą wykorzystano u ponad miliona pacjentów. Na łamach New England Journal of Medicine ukazało się badanie III fazy do, którego autorzy zrandomizowali 602 pacjentów poddawanych klasycznej lub wspomaganej  laparoskopowo operacji jelita grubego do dwóch grup – w pierwszej stosowano 2 gąbki kolagenowe z gentamycyną, które umieszczono ponad powięzią w momencie zamykania rany operacyjnej, a w drugiej nie stosowano takiej interwencji. Wszyscy pacjenci otrzymali standard...