Wczesna cholecystektomia laparoskopowa stała się postępowaniem z wyboru u pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Jednakże liczba konwersji podczas operacji wydaję się być stosunkowo wysoka. Na łamach internetowego wydania International Journal of Surgery pojawiły sie wyniki badania, w którym autorzy podjęli się oceny czynników predykcyjnych lepszej selekcji pacjentów do wczesnej cholecystektomii laparoskopowej w celu zminimalizowania liczby konwersji do operacji otwartej. 50 pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego było operowanych w ciągu 5 dni od momentu pojawienia się objawów zapalenia pęcherzyka żołciowego. Autorzy dokonali porówania grup pacjentów poddawanych skutecznej lub nie, wczesnej cholecystektomi laparoskopowej w celu zidentyfikowania czynników predy...