Badania kliniczne wykazały, że Fusobacterium varium może mieć wpływ na objawy związane z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Na łamach American Journal of Gastroenterology pojawiły się wyniki wieloośrodkowego, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanego placebo badania,  którego celem było określenie czy skojarzona antybiotykoterapia indukuje lub podtrzymuje remisję aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Pacjentów z  (umiarkowanym-ciężkim) nawrotem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego  zrandomizowano  do grup: w  pierwszej (n=150) pacjenci  otrzymywali doustnie amoksycylinę w dawce 1500 mg/dzień, tetracyklinę w dawce1500 mg/dzień i metronidazol w dawce 750 mg/dzień a w drugiej placebo (n=150) przez dwa tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym bad...