Na łamach najnowszego wydania Annals of Surgery pojawiły się wyniki badania, w którym porównano jakość życia i aspekt płodności u pacjentów po laparoskopowej operacji naprawczej przepukliny pachwinowej z zastosowaniem „lekkich” lub „ciężkich” siatek przepuklinowych u mężczyzn. Do badania włączono 59 mężczyzn, zakwalifikowanych do  przeprowadzenia jedno lub obustronnej operacji przepukliny pachwinowej. Zrandomizowano  ich do  grup, w których  zastosowano siatkę polipropylenową lub „lekkie” siatki przepuklinowe. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był aspekt płodności, który był oceniany przedoperacyjnie i w rok po operacji poprzez badanie  nasienia i badanie ultrasonograficzne moszny. Drugorzędowym punktem końcowym badania  była jakość życia pacjentów i nawrót przepukliny po roku o...