Na łamach najnowszego wydania World Journal of Surgery pojawiły sie wyniki mataanalizy, której celem było porównanie techniki laparoskopowej lub metody klasycznej w resekcji esicy z powodu choroby uchyłkowej. W celu przeprowadzenia metaanalizy autorzy przeszukali elektroniczne bazy danych zawierające dane  od 1991 do 2009 roku. Badacze  przeanalizowali 22 porównawcze badania, w których wzięło udział 10 898 pacjentów. U 1538  chorych przeprowadzono zabieg techniką laparoskopową, natomiast u 9360 wykonano zabieg klasyczny. Okazało się, że czas trwania operacji był dłuższy w grupie chorych poddanych zabiegowi laparoskopowemu w porównaniu do chorych, u których wykonano zabieg klasyczny[SMD = 1.94, 95% CI = (1.14, 2.74), z = 4.74, p < 0.001]. Natomiast u pacjentów, u których przeprowadzon...