Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej jest powszechnym powikłaniem po operacji tętniaka aorty brzusznej . Na łamach najnowszego wydania British Journal of Surgery  pojawiły się wyniki badania, którego celem było zbadanie czy profilaktyczne umieszczenie siatki w przestrzeni przedotrzewnowej po operacji tętniaka aorty brzusznej  może spowodować zredukowanie liczby przepuklin w bliźnie pooperacyjnej. Badanie to zostało przeprowadzone w trzech szpitalach. Pacjentów poddanych operacji tętniaka aorty brzusznej zrandomizowano do dwóch grup – w pierwszej u chorych ranę pooperacyjną zamykano sposobem klasycznym (grupa kontrolna) a w drugiej przed zamknięciem rany umieszczano w przestrzeni przedotrzewnowej polipropylenową siatkę. Do badania zakwalifikowano 85 pacjentów w średnim wieku 73 lat ...