Obecne badania wykazały ,że podwyższony stosunek neutrofilów do limfocytów ( neutrophile lymphocyte ratio – NLR) jest złym czynnikiem prognostycznym i predyktorem odpowiedzi na chemioterapię u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Na łamach International Journal of Colorectal Disease pojawiły się wyniki badania ,którego celem było ocenienie czy stosunek neutrofilów do limfocytów jest przydatny w ocenie ryzyka nawrotu choroby po operacji pacjentów z powodu raka jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego IIA nie poddanych adjuwantowej chemioterapii . Autorzy badania przeanalizowali historie chorób dotyczące 141 pacjentów z rakiem jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego IIA leczonych tylko operacyjnie. Analizie zostały poddane : stosunek neutrofilów do limfocy...