Na łamach Journal of Gastroenterology and Hepatology pojawiły się wyniki badania, którego celem było określenie czynników ryzyka i występowania niedokrwienia mięśnia sercowego podczas endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW). Przeanalizowano również potencjalny związek pomiędzy niedokrwieniem mięśnia sercowego i powikłaniami po ECPW. Do badania włączono 71 pacjentów, u których zaplanowano zabieg ECPW.U pacjentów tych monitorowano ambulatoryjnie  zmiany odcinka ST na EKG  przez 30 min przed zabiegiem i podczas 24 godziny po nim .Analizowano: zmiany parametrów życiowych podczas ECPW, powikłania, które wystąpiły po zabiegu jak również ich wpływ na rezultaty terapii. Okazało się ,że niedokrwienie mięśnia sercowego odnotowano u 13 pacjentów (18,3%) podczas ECPW i u jednego cho...