Przezskórna wertebroplastyka jest coraz częściej stosowana w leczeniu bólu u pacjentów z osteoporotycznym kompresyjnym złamaniem kręgu. Na łamach magazynu The Lancet pojawiły się wyniki randomizowanego badania, którego celem była ocena czy wertebroplastyka ma dodatkową wartość terapeutyczną w porównaniu z zachowawczym leczeniem bólu u pacjentów z ostrymi złamaniami kręgów. Do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku 50 lat lub starszych, którzy doznali kompresyjnego złamania kręgu potwierdzonego zdjęciem rentgenowskim kręgosłupa (minimum 15% zmniejszenie długości, złamanie na poziomie Th5 lub niższe), z bólem pleców trwającym 6 tygodni bądź krócej i nasileniem bólu na skali analogowej VAS równym 5 lub więcej. Pacjentów zrandomizowano do dwóch grup – w pierwszej wykonano przezskór...