Inhibitory pompy protonowej mają udowodniony wpływ na zmniejszenie sekrecji kwasu żołądkowego. Revaprazan jest nowym lekiem należącym do tej właśnie grupy. Na łamach najnowszego wydania Journal of Gastroenterology and Hepatology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena inhibicyjnego wpływu revaprazanu na wydzielanie kwasu żołądkowego w zdrowej męskiej populacji. Do badania zgłosiło się 30 ochotników płci męskiej, którzy zostali przydzieleni do trzech grup. W pierwszej uczestnicy otrzymywali 100 mg, w drugiej 150 mg a w trzeciej 200 mg revaprazanu przez 7 dni. Autorzy badania oznaczyli stężenie gastryny w surowicy i monitorowali pH w żołądku przez 24 godziny w momencie włączenia do badania oraz w dniu 1 i 7. Pobierano również seryjnie próbki krwi w celu oceny farmakokinetyki...