Powszechne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i narkotycznych leków przeciwbólowych u pacjentów z osteoartrozą kolana wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi ze strony układu pokarmowego, serca i nerek. Poszukiwanie nowych leków zmniejszających natężenie bólu i nie powodujących tak znaczących działań niepożądanych w tej grupie pacjentów może wiązać się z opóźnieniem lub nawet uniknięciem potrzeby operacji. Na łamach najnowszego wydania New England Journal of Medicine pojawiły się wyniki badania, którego celem było zbadanie bezpieczeństwa i efektu przeciwbólowego tanezumabu (humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG2 skierowane przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów) u pacjentów z osteoartrozą kolana. Autorzy badania zrandomizowali 450 pacjentów do leczenia tanezuma...