Na łamach Journal of Surgical Oncology pojawiły się wyniki badania, którego celem było określenie związku pomiędzy przedoperacyjnym stężeniem fibrynogenu a parametrami kliniczno-patologicznymi i całkowitym przeżyciem u pacjentów po leczniczej operacji z powodu raka jelita grubego. U 341 pacjentów, których poddano resekcji jelita grubego z powodu raka oznaczono przed operacją stężenie fibrynogenu w surowicy. Średnie stężenie fibrynogenu u pacjentów wyniosło 369,9 mg/dl (±69.1 mg/dl). Okazało się, że zwiększone stężenie fibrynogenu związane było z zaawansowaniem anatomicznym nowotworu (P = 0.008), naciekiem naczyń żylnych (P = 0.006) i występowaniem pooperacyjnych przerzutów odległych (P < 0.001), jednak nie miało ono związku ze stopniem złośliwości histologicznej(P = 0.232), wielko...