Openmedica przeprowadziła ankietę wśród lekarzy dotyczącą ich styczności z dopalaczami w codziennej praktyce lekarskiej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety poświęconej dopalaczom, w której zadaliśmy pytanie: Czy w swojej praktyce lekarskiej zetknął się Pan/Pani z osobą będącą pod wpływem dopalaczy lub podejrzaną o ich stosowanie? W ankiecie udział wzięło 1832 lekarzy. Nasze badanie pokazuje, że wśród blisko dwóch tysięcy lekarzy, którzy odpowiedzieli na ankietę Openmedica – z dopalaczami w praktyce lekarskiej zetknęło się 46.47 % lekarzy, czyli niemal połowa. Wyniki badania pozwalają sądzić, że lekarze często spotykają się z osobami uzależnionymi od dopalaczy i będącymi pod ich wpływem. Zapraszamy do przeczytania wywiadu nt. niebezpieczeństwa dopalaczy z Konsultantem Krajow...