Na łamach American Journal of Gastroenterology pojawiły się wyniki randomizowanego przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo badania, którego celem było określenie skuteczności preparatu probiotycznego – VSL#3 u pacjentów cierpiących z powodu nawracających epizodów wrzodziejąceg zapalenia jelita grubego, którzy są w trakcie leczenia kwasem 5-aminosalicylowym i/lub immunosupresantami w stałej dawce. Do badania włączono 144 pacjentów, których zrandomizowano do grup, w których otrzymywali VSL#3 (n=71) w dawce 3,600 miliona CFU/dziennie lub placebo (n=73). Badanie ukończyło 65 pacjentów, u których stosowano VSL#3 i 66 pacjentów z grupy  placebo. Odnotowano ponad 50%  zmniejszenie wskaźnika aktywności choroby u pacjentów stosujących VSL#3 w porównaniu do p...