Wielu pacjentów z ciężką stenozą aortalną nie jest kwalifikowanych do operacyjnej wymiany zastawki aortalnej. Obecnie przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) jest mniej inwazyjną opcją terapeutyczną u pacjentów z grupy dużego ryzyka ze stenozą aortalną. Na łamach internetowego wydania New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania, którego celem było ocenienie skuteczności przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej u pacjentów z ciężką stenozą. Pacjentów z ciężką stenozą aortalną biorących udział w badaniu zrandomizowano do grup – w  których stosowano standardową terapię (włączając w to balonową walwuloplastykę zastawki aortalnej) lub wykonano zabieg TAVI. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była liczba zgonów pacjentów z jakiejkolwiek przycz...