Postępowanie nieoperacyjne w przypadku urazów śledziony po tępym urazie brzucha jest obecnie coraz częściej brane pod uwagę jako standardowe. Na łamach British Journal of Surgery pojawiły się wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie kryteriów wyboru pierwotnego leczenia operacyjnego i planowego postępowania nieoperacyjnego u pacjentów z urazem śledziony po tępym urazie brzucha. Do badania włączono dorosłych pacjentów z tępym urazem śledziony leczonych w Berne University Hospital (Szwajcaria) pomiędzy 2000 – 2008 rokiem. Autorzy przeanalizowali dane 206 pacjentów (146 mężczyzn) w średnim wieku 38,2 lat. U 43 pacjentów stwierdzono pierwszy stopień, u 52 drugi, u 60 trzeci, u 42 czwarty a u 9 piąty stopień uszkodzenia śledziony wg AAST. U 47 (22,8%) chorych wymagana była n...