U pacjentów z ciężkimi urazami transfuzja świeżo mrożonego osocza jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju niewydolności wielonarządowej – tak donoszą wyniki nowo opublikowanego badania na łamach Archives of Surgery. To prospektywne badanie objęło 1440 pacjentów z ciężkimi urazami ciała przyjętych do chirurgicznego oddziału intensywnej opieki medycznej i którzy przeżyli co najmniej 48 godziny. Spośród tych pacjentów od 1415 otrzymano dane dotyczące wieku, punktacji w skali ISS (Injury Severity Score) oraz o liczbie przetoczonych jednostek: świeżo mrożonego osocza, płytek i czerwonych krwinek. Do oceny niewydolności wielonarządowej autorzy wykorzystali skalę Denver MOF (multiple organ failure). Średni punktacja w skali ISS wyniosła 29,3, a średni wiek pacjentów 37,4 lata. 6...