Szacuje się, że przerzuty raka jelita grubego do jajników występują w około 3-8% pacjentów i związane są z bardzo złym rokowaniem. Na łamach Journal of Surgical Oncology opublikowano wyniki analizy, której celem była ocena kliniczno – patologiczna pacjentek z przerzutami raka jelita grubego do jajnika i określenie znaczenia resekcji tych przerzutów. Autorzy tej pracy poddali retrospektywnej analizie 22 pacjentki z rakiem jelita grubego i jego przerzutami do jajników. U 8 pacjentek odnotowano przerzuty synchroniczne , u 14 metachroniczne. Zajęcie otrzewnej przez przerzuty nowotworowe miało miejsce u 9 chorych kobiet. Średni okres obserwacji pacjentek wyniósł 45,3 miesiąca. Odsetek całkowitego  przeżycia w ciągu 3 lat od momentu zdiagnozowania przerzutów do jajnika wyniósł 51,1% ora...