Rekombinowany aktywowany czynnik VII (rFVIIa) używany jest do opanowywania zagrażających życiu krwotoków i krwawień samoistnych, jednakże jego użycie prawdopodobnie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Kontrolowane badania z użyciem placebo są niezbędne do właściwej oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Na łamach listopadowego wydania The New England Journal of Medicine pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena częstości wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów, u których zastosowano rFVIIa. Autorzy badania zebrali wyniki wszystkich dostępnych randomizowanych badań klinicznych z użyciem rFVIIa i placebo – 26 z nich przeprowadzono na pacjentach, 9 na zdrowych ochotnikach. Wśród 4119 pacjentów i 349 zdrowych ochotn...