Na łamach American Journal of Gastroenterology opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie częstości i zidentyfikowaniu czynników ryzyka wczesnego ponownego przyjęcia do szpitala po hospitalizacji z powodu ostrego zapalenia trzustki. Badaniem objęto pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia trzustki w okresie od lipca 2005 do grudnia 2007.Wczesne ponowne przyjęcie zostało zdefiniowane jako przyjęcie do szpitala lub ponowny pobyt na izbie przyjęć w ciągu 30 dni od momentu wypisu ze szpitala. Autorzy przeanalizowali cechy demograficzne, etiologię, choroby współwystępujące, powikłania, interwencję terapeutyczną i objawy podczas wypisania ze szpitala, które mogły by być potencjalnymi czynnikami ryzyka ponownego przyjęcia do szpitala. Podczas trwania badania 248 pacjentó...