W chwili obecnej pacjenci z rakiem dróg żółciowych mają złe rokowanie. Nie istnieje również standard paliatywnej chemioterapii. Na łamach internetowego wydania magazynu Lancet Oncology opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie skuteczności i bezpieczeństwa cetuksimabu w połączeniu z gemcytabiną i oksaliplatyną (GEMOX) w leczeniu pierwszoliniowym pacjentów z nieresekcyjnym rakiem dróg żółciowych. Do badania włączono pacjentów z nieresekcyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych. Wszyscy pacjenci otrzymali dożylnie cetuksimab w dawce 500 mg/m2 dnia pierwszego, gemcytabinę  w dawce 1000 mg/m2 dnia pierwszego oraz oksaliplatynę dnia drugiego. Kuracja była powtarzana co 2 tygodnie przez dwanaście cykli leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym ...