Na łamach internetowego wydania American Journal of Gastroenterology zaprezentowano wyniki badania, którego celem było zbadanie czy adipocytokiny mogą być wykorzystane jako wczesne markery przewidujące martwicę okołotrzustkową i ciężkość ostrego zapalenia trzustki. Do badania włączono 50 pacjentów (20 kobiet, 30 mężczyzn) z ostrym zapaleniem trzustki. Ciężkość ostrego zapalenia trzustki oceniano przy pomocy skali Ransona i APACHE II. Martwicę trzustki i okołotrzustkową diagnozowano przy pomocy CT w oparciu o skalę Balthazara, skalę Schroeder i skalę martwicy trzustki. Wartości adiponektyny, leptyny i resistyny określane były w momencie włączenia do badania, następnie codziennie przez co najmniej 10 dni przy pomocy testu ELISA. W przeciwieństwie do poziomu białka C – reaktywnego oc...