Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było porównanie laparoskopowej resekcji wątroby ze standardową techniką operacyjną u pacjentów z łagodnymi i złośliwymi guzami wątroby. W celu analizy autorzy tego badania przeszukali medyczne bazy danych MEDLINE, CENTRAL i EMBASE poszukując badań porównujących laparoskopową resekcję wątroby z techniką klasyczną. Do metaanlizy włączono 26 badań. Współczynnik ryzyka śmierci z powodu zmian złośliwych był znacznie niższy w grupie pacjentów, u których resekcji dokonano przy pomocy zabiegu laparoskopowego w porównaniu do grupy, w której zabieg przeprowadzono techniką klasyczną (HR, 0.64; P = 0.04). Współczynniki ryzyka dla nawrotu zmian złośliwych nie różniły się pomiędzy obiema grupami (HR, 0.79; P = .37). W grupie pac...