Uchyłki jelita grubego zlokalizowane są najczęściej w esicy i zstępnicy. Operacje z wykorzystaniem laparoskopu związane są z wieloma korzyściami dla pacjentów wymagających zabiegu operacyjnego. Na łamach World Journal of Surgery opublikowano wyniki metaanalizy, której celem było porównanie dwóch typów operacji, a mianowicie laparoskopowej z klasyczną resekcją esicy u pacjentów z chorobą uchyłkową. Autorzy badania przeszukując elektroniczne bazy danych znaleźli 22 badania porównawcze  z łączną sumą 10898 pacjentów. U 1538 zabieg wykonano techniką laparoskopową a u 9360 resekcję przeprowadzono techniką klasyczną. Czas trwania laparoskopowej resekcji esicy był dłuższy niż u pacjentów, u których zabieg przeprowadzono techniką klasyczną [random-effects model: SMD = 1.94, 95% CI = (1.14, 2.7...