Wśród czynników predykcyjnych związanych z wystąpieniem powikłań po pankreatoduodenektomii wymienia się między innymi śródoperacyjną utratę krwi oraz transfuzję. Wpływ pankreatoduodenektomii z wczesnym podwiązaniem tętnicy trzustkowo-dwunastniczej dolnej na śródoperacyjną utratę krwi i krótkoterminowe rokowanie nie są dobrze poznane. Na łamach World Journal of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie wpływu pankreatoduodenektomii z wczesnym podwiązaniem tętnicy trzustkowo – dwunastniczej dolnej na objętość utraconej krwi podczas operacji i krótko terminowe rezultaty zabiegu. Autorzy przeanalizowali dane dotyczące 112 pacjentów, u których wykonano standardową pankreatoduodenektomię i 175 chorych, u których wykonano pankreatoduodenektomię z wczesnym podwią...