Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) może stać się obiecującą techniką w leczeniu pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Odpowiedź na pytanie czy RFA może być tak samo skuteczna jak zabieg chirurgiczny w przypadku leczenia raka wątrobowokomórkowego nie jest wciąż znana. Na łamach grudniowego wydania Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie długoterminowych rezultatów resekcji chirurgicznej i RFA w leczeniu pacjentów  z rakiem wątrobowokomórkowym. Do badania włączono 200 pacjentów spełniających kryteria Mediolańskie, u których można było przeprowadzić resekcję zmiany nowotworowej metodą chirurgiczną lub z zastosowaniem RFA. Okres obserwacyjny chorych po zabiegu wyniósł 5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas całkowitego pr...