Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem była przedoperacyjna ocena przydatności testów diagnostycznych wątroby w przewidywaniu niekorzystnego rokowania po dużej resekcji wątroby u pacjentów bez marskości tego narządu. Autorzy badania przeprowadzili resekcję co najmniej 4 sąsiednich segmentów wątroby u 67 pacjentów od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku. Zebrano przedoperacyjne dane i oceniono predyktory pooperacyjnej śmiertelności i niewydolności wątroby. Pięciu pacjentów (7%) zmarło w ciągu średnio 32,4 dni po operacji. Wskaźnik zachorowalności wyniósł 73 % (49 pacjentów). W jednoczynnikowej analizie okazało się, że przedoperacyjne stężenie amintransferazy alaninowej większe niż 40 U/L, przedoperacyjna wartość wskaźnika protrombinowego mniejsz...