Zastosowanie chemioterapii adjuwantowej jest kluczowe w leczeniu pacjentów z III stopniem zaawansowania raka jelita grubego gdyż jest to związane ze znacznymi korzyściami jeśli chodzi o przeżycie pacjentów. Wystąpienie powikłań pooperacyjnych u pacjentów z III stopniem zaawansowania raka jelita grubego, wiąże się z większym prawdopodobieństwem nie otrzymania chemioterapii adjuwantowej – tak donoszą wyniki badania populacyjnego opublikowanego na łamach Diseases of the Colon & Rectum. Na potrzeby badania autorzy wykorzystali dane dotyczące 17 108 pacjentów pochodzące z bazy danych Surveillance, Epidemiology and End Results–Medicare z okresu 1998-2005. Zastosowanie chemioterapii zostało porównane między pacjentami z powikłaniami a pacjentami bez powikłań po zabiegu operacyjnym. O...