Wewnętrzna sfinkterektomia boczna jest złotym standardem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu. Iniekcja toksyny botulinowej wydaję się być alternatywą dla zabiegu chirurgicznego prowadzącą do czasowego zniesienia skurczu zwieracza i umożliwiającego wyleczenie szczeliny. Na łamach World Journal of Suregry opublikowano wyniki badania, którego celem było porównanie rezultatów leczenia przewlekłej szczeliny odbytu wewnętrzną  sfinkterektomią boczną lub iniekcją toksyny botulinowej. Pacjentów z niepowikłaną  przewlekłą szczeliną odbytu, u których nie doszło do wyleczenia po terapii konserwatywnej zrandomizowano do dwóch grup – w pierwszej zastosowano toksynę botulinowa, a w drugiej otwartą boczna sfinkterektomię. Oceniono pooperacyjną ulgę w bólu, gojenie się szczeliny oraz nawrót s...