Istnieje niewiele danych dotyczących wpływu terapii biologicznych u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z nieswoistymi zapaleniami jelit. Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology zaprezentowano wyniki badania, w którym oceniono ryzyko oraz korzyści terapii anty –TNF w tej grupie pacjentów. Autorzy zebrali dane od pacjentów leczonych  infliksimabem (n=2475) i adalimumabem (n=604) w latach 2000-2009. 95 pacjentów było w wieku powyżej 65 lat (52 mężczyzn, 37 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i 58 z chorobą Crhona ;78 leczonych infliksimabem i 17 leczonych adalimumabem). Grupa kontrolna objęła 190 pacjentów w wieku 65 lat lub młodszym leczonych lekami anty-TNF i 190 pacjentów w wieku starszym niż 65 lat, których leczono innymi lekami. Pierwszorzędowe punkty końcowe objęły cię...