Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotworu śluzowy trzustki (IPMN) może mieć tendencje do złośliwienia. Chociaż stężenie markerów nowotworowych CA 19-9 i CEA jest podwyższone w wewnątrzprzewodowych gruczolakorakach trzustki mało wiadomo o ich znaczeniu w przypadku wewnątrzprzewodowego brodawkowatego nowotworu śluzowego trzustki. Na łamach British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie roli markerów CA 19-9 i CEA w wewnątrzprzewodowym brodawkowatym nowotworze śluzowym trzustki. Autorzy badania ocenili stężenie CA19-9 i CEA u pacjentów biorących udział w badaniu, którzy zostali poddani operacji z powodu IPMN. Wyniki zostały porównane ze zmianami histopatologicznymi i cechami klinicznymi. U 142 pacjentów  podwyższone stężeniem  CEA i CA19-9 było znac...